Kontaktná osoba:

Monika Jakubeczová
monika/zavinac/jakubeczova.sk

Hlavný eshop sa nachádza na: www.monikaj.sk
Domovská stránka pre všetky projekty: www.jakubeczova.sk

Prevádzkovateľ obchodu:
Akadémia-MIA s.r.o.
Októbrová 1512/54
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 824 909
DIČ: 2022436702

Registrovaná v Obch. registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20551/T

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2627090555 / 1100

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2709 0555
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Pri platbe použite Variabilný symbol číslo Vašej objednávky.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1